Førarkort Klasse BE/B96

Meir informasjon om opplæringa i klasse B96 finn du her.

Meir informasjon om opplæringa i klasse BE finn du her.

Tilhengar

Klasse BE/B96

Dersom du skal kjøre med hengar med stor tillatt totalvekt, må du i tillegg til klasse B, Ha enten B96 eller BE.

Ta kontakt for ytterlegare informasjon og prisliste.