Trafikant i Mørket

Meir informasjon om kurset finn du her.

Trafikant i Mørket

Mørkekjøringsdemonstrasjon

Kurset er ein del av Trafikalt Grunnkurs. Tek du derimot Trafikalt Grunnkurs i løpet av den lyse årstida, vil du måtte ta dette i løpet av vinterhalvåret.

Ta kontakt for kurstidspunkt og prisar.