Førarkort B - Automat

Meir informasjon om opplæringsforløpet finn du her.

Automatgir

Klasse B78

Personbil med automatgir er eit godt alternativ til deg som ynskjer førarkort, men ikkje heilt får grepet på det manuelle giret. Opplæringa er den same som ved klasse B, og dersom du på eit seinare tidspunkt ynskjer å få førarrett for manuellgira personbil, treng du kun ei førarprøve på slik bil.

Kontakt oss for meir informasjon og prisar.